News
Каталог 2017:
Кликнете на картинката по-долу, за да изтеглите каталога ни

AСМ предлага на своите клиенти богата гама от български и вносни минерални торове:

 • Азотни (N)
  • Амониев нитрат
  • Амониев сулфат
  • Стабилизиран амониев нитрат (SAN)
  • Калциев амониев нитрат (CAN)
  • Карбамид
 • Фосфорни (P)
  • MAP (моноамониев фосфат)
  • DAP (диамониев фосфат)
  • TSP (троен суперфосфат)
 • Калиеви (K)
  • Калиев хлорид
  • Калиев сулфат
 • Комбинирани минерални торове
  • NP
  • NPS
  • NPK

Разфасовки: насипно, 25 кг торби, 50 кг торби, 500 кг ББ, 600 кг ББ, 1000 кг ББ