News
Каталог 2017:
Кликнете на картинката по-долу, за да изтеглите каталога ни

АСМ ЕООД е един от най-големите дистрибутори на препарати за растителна защита (ПРЗ) за земеделските производители в България.

Нашите приоритети са да доставяме навреме висококачествени ПРЗ, за да могат земеделските стопани да реализират по-високи добиви с по-ниски производствени разходи. 

Доставчиците ни включват: БАСФ, Байер, ДюПон, Хеминова, Синджента, Агриматко, Ариста Лайфсайънс, Суми Агро и др.

Предлагаме следните основни групи препарати за растителна защита:

 

Хербициди

Хербицидите осигуряват контрол над плевелите и подпомагат правилното развитие на културите. Заплевеляването е главна заплаха за жизнеността и растежа на посевите, изчерпвайки ресурсите им и водейки до понижени добиви.

АСМ предлага на българския пазар най-новите хербицидни препарати, които подобряват устойчивостта на културите и водят до по-чисти площи година след година.

 

Фунгициди


Фунгицидите са неразделна част от грижата за посевите. Превенцията и лечението на болестите, причинени от фитопатогени, са важни за отглеждането на здрави култури и постигането на високи добиви.

АСМ предлага широка гама от висококачествени фунгициди на най-добрите компании-производители, съобразно индивидуалните нужди на своите клиенти.

Инсектициди

 

Приложението на инсектициди може да бъде решаващо в опазването на посевите и постигането на оптимални добиви.

За комплексна борба с вредители от различен характер, предлагаме набор от инсектициди, акарициди, нематоциди, родентициди.

 Биорегулатори

 

Биологичните активатори и микроелементите стимулират растежа и развитието на растението, и помагат на посевите да преодолеят стресовите състояния от различно естество. Употребата на биорегулатори води до по-здрави посеви и по-високи добиви чрез повишаване устойчивостта на посевите към болести и способността им да извличат хранителните вещества. Още...