News
Каталог 2017:
Кликнете на картинката по-долу, за да изтеглите каталога ни

Доставяме на производителите в България най-висококачествените семена за посев на водещите световни компании: Пионер, Монсанто, КВС Семена, Еуралис, Рапул, Синджента, Косад Семанс, Байер, Мей Сийд.

Търговската ни листа включва семена: царевица, слънчоглед (маслодаен и шарен), рапица (зимна и пролетна), пшеница, ечемик, тритикале, сорго, овес, както и семена за овощарството и зеленчукопроизводството.

В съвременното земеделие, изключително важно за производителите е посевите да са адаптивни към климатичните условия, да са устойчиви на болести, суша и измръзване. Ние помагаме на стопаните да се преборят с предизвикателствата на природата като им предлагаме най-съвременните постижения в селектирането на семена за посев, съобразно индивидуалните потребности и агроклиматичните особености. 

Царевица

Царевицата е най-отглежданата култура в световен мащаб. Все повече нараства приложениeто й не само в хранителния и фуражния сектор, но и като ресурс за производството на био-горива.

АСМ предлага разнообразие от семена на ранни, средно-ранни и средно-късни хибриди царевица, както и инокуланти за царевичен силаж. Пазарният ни дял достига солидните 25% от продажбите на семена за посев на царевица в България.

Слънчоглед

АСМ продава между една четвърт и една трета от семената слънчоглед на българския пазар. Предлагаме както семена за черен маслодаен слънчоглед, така и за шарен слънчоглед, популярен като храна за птици.

Пшеница, тритикале, ечемик

АСМ предлага на пазара актуалните сортове пшеница и ечемик на утвърдените български институти, занимаващи се със семепроизводство и научно-изследователска дейност в областта на полските култури.

В портфолиото ни са включени пшеница (базови семена, първо размножение), фуражен и пивоварен ечемик, тритикале, овес и др. както на предпочитани български производители, така и на международни компании с традииции в разработването на семена.

Рапица

Отглеждането на рапица в световен мащаб непрекъснато нараства, благодарение на широкото приложение на рапицата: за фураж, добив на растително масло и като суровина за биодизел. В отговор на растящата популярност на рапицата в България, АСМ предлага най-добрите семена рапица на конкурентни цени.