News
Каталог 2017:
Кликнете на картинката по-долу, за да изтеглите каталога ни

Всяка година, АСМ организира поредица от технически семинари за своите клиенти в различни региони на страната.

Представителите на най-известните компании за агрозащита и семена за посев на българския пазар изнасят лекции за новостите и тенденциите в растителната защита и селектирането на хибридни семена.

Земеделските производители имат възможността да научат за новите и предстоящите да излязат на пазара продукти, и техните предимства, което им помага да направят по-добро пред-сезонно планиране на ресурсите си за предстоящата кампания.