News
Каталог 2017:
Кликнете на картинката по-долу, за да изтеглите каталога ни
  • Пристанище Варна
    Пристанище Варна
  • Пристанище Лом
    Пристанище Лом
  • Пристанище Видин
    Пристанище Видин

ACM търгува целогодишно със земеделска продукция. Компанията реализира собствена и закупена продукция от зърнено-житни и маслодайни култури, предимно: пшеница, царевица, маслодаен слънчоглед, шарен слънчоглед, рапица.

Капацитетът за съхранение и силозните стопанства в базите ни в Монтана, Дреновец и Провадия, позволяват на АСМ да доставя големи количества зърно както на вътрешния пазар, така и за експорт. Отличната логистика на продукцията осигурява навременното обслужване на договорите ни.

АСМ е изградила успешно сътрудничество със световните лидери в търговията със зърно: Си Ейч Ес, Фьост Алпине Интертрейдинг, Алфред С. Тьопфер Интернешънъл, Шантен Трейдинг, Петер Кремер ГмбХ и други.

Предимство в износа на зърнена продукция е близостта на базите ни до речните и морски пътища за експорт на земеделска продукция. Складовете ни в Монтана и Дреновец (Северозападна България) са много близо до ключовите пристанища на река Дунав - пристанище Лом и пристанище Видин.

Съоръженията ни за съхранение в град Провадия (Североизточна България) са в непосредствена близост до морската столица Варна и нейните пристанища, както и пристанище Балчик. Това разположение на база Провадия е особено благоприятно за търговските ни отношения с международните компании, тъй като ни позволява да осигурим редовно големи доставки от зърно в изпълнение на поставените ни срокове.